Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Inovatie si Performanta in Dezvoltarea Profesionala a Cadrelor Didactice din Mediul Urban
POSDRU/87/1.3/S/63122

Film educational: 1. CALITATE IN EDUCATIE | 2. CERCETARE-ACTIUNE IN EDUCATIE

ANUNŢ DE SELECŢIE FORMATOR-MENTOR
27.08.2012

SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea postului de formator-mentor în cadrul Proiectului Inovație și performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban, cofinanţat din Fondul Social European prin POS-DRU.

Proiectul Inovație și performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urbaneste implementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă în parteneriat cu SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL, SC Millenium Design Group SRL și  SC C&T Strategic Business Partners SRL şi are o durată de 36 de luni, începând din 2 decembrie 2010. Principalul obiectiv al Proiectului este de a dezvolta și de a implementa un program complex, standardizat de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din centrele urbane mari, program care să includă activități de formare profesională, mentorat, cercetare-dezvoltare, dezbateri, ateliere de lucru, reflecție asupra carierei, evaluarea cadrelor didactice. Proiectul își propune, de asemenea, să creeze la nivel de capitale de județ Centre de Dezvoltare a Carierei în Educație (CDCE) în cadrul școlilor selectate în proiect care să devină instituții resursă certificate pentru celelalte școli la nivel local.
Proiectul este implementat la nivelul a 4 dintre marile centre urbane ale Romaniei (București, Cluj, Iași, Timișoara).  

Conform Proiectului, sarcinile formatorului-mentor sunt următoarele:

 • Elaborarea planificării activităţilor de mentorat pentru fiecare grupă de formare;
 • Realizarea unei analize a nevoilor de formare la nivelul fiecărei grupe formate din cadrul unităților școlare selectate, pentru stabilirea ţintelor de dezvoltare profesională care vor fi urmărite în timpul programului de mentorat şi pentru alegerea modulelor opţionale;
 • Livrarea programului de mentorat pentru fiecare şcoală şi pentru fiecare grup de cursanţi în concordanţă cu curriculum-ul şi cu modulele de formare specifice proiectului şi în acord cu planificarea aprobată;
 • Elaborarea rapoartelor periodice de progres;
 • Întocmirea documentelor care atestă parcurgerea programului de formare de către cursanți

Prezenta selecţie are loc pentru municipiul Cluj-Napoca. Formatorul -mentor va acţiona în orașul mai sus menționat şi va avea statut de angajat al SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL cu contract de muncă cu timp parţial.

 

Criterii de selecţie:

La selecţia pentru ocuparea postului de formator-mentor pot candida persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • cadru didactic, cu experienţă la catedră;
 • competenţe de utilizare a computerului (Windows 2000/XP; Office 2000XP – Power Point, Word, Excel, Internet Explorer);
 • experienţă ca mentor şi/sau formator demonstrată în alte proiecte de dezvoltare profesională a cadrelor didactice; 
 • excelente capacităţi de comunicare, de analiză şi inovaţie, precum şi aptitudini pentru lucrul în echipă.

 

Dosarele de candidatură vor cuprinde:

 • scrisoare de intenţie;
 • curriculum vitae în format european (cu fotografie si toate datele de contact: adresa de e-mail, telefon, etc);
 • copie după buletin / carte de identitate;
 • copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie după actele de studii (diplome, certificate de absolvire, etc.);
 • lista  cursurilor de formare urmate în calitate de formabil şi susţinute în calitate de formator;
 • copie după cartea de muncă sau alte documente / adeverinţe / scrisori de recomandare care să dovedească experienţa profesională specifica postului  și orice alte documente doveditoare ale activităţii de mentor sau formator;

 

Termenul limită de depunere a dosarelor este 7 septembrie 2012.

Persoanele care doresc să participe la selecţie sunt rugate să-şi trimită dosarele de candidatură în format electronic la adresa: selectie@cprp.ro.