Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Inovatie si Performanta in Dezvoltarea Profesionala a Cadrelor Didactice din Mediul Urban
POSDRU/87/1.3/S/63122

Film educational: 1. CALITATE IN EDUCATIE | 2. CERCETARE-ACTIUNE IN EDUCATIE

Anunt selectie experti monitorizare
27.02.2012

SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea posturilor de expert monitorizare și coordonator monitorizare în cadrul Proiectului Inovație și performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban, cofinanţat din Fondul Social European prin POS-DRU.

Proiectul Inovație și performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urbaneste implementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă în parteneriat cu SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL, SC Millenium Design Group SRL și SC C&T Strategic Business Partners SRL şi are o durată de 36 de luni, începând cu 2 decembrie 2010. Principalul obiectiv al Proiectului este de a dezvolta si de a implementa un program complex, standardizat de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din centrele urbane mari, program care să includă activități de formare profesională, mentorat, cercetare-dezvoltare, dezbateri, ateliere de lucru, reflecție asupra carierei, evaluarea cadrelor didactice. Proiectul își propune, de asemenea, să creeze la nivel de capitale de județ Centre de Dezvoltare a Carierei în Educație (CDCE) în cadrul școlilor selectate în proiect care să devină instituții resursă certificate pentru celelalte școli la nivel local.

Proiectul este implementat la nivelul a 4 dintre marile centre urbane ale României (București, Cluj, Iași, Timișoara). Conform prevederilor Proiectului, sarcinile epertilor monitorizare vor fi următoarele:

 • realizarea de vizite periodice în unitățile de învățământ beneficiare ale programului de formare continuă;
 • aplicarea setului de instrumente de monitorizare beneficiarilor (cadrelor didactice) programului de formare continuă;
 • centralizarea, prelucrarea și analiza informațiilor colectate prin aplicarea instrumentelor de monitorizare și întocmirea rapoartelor de vizită de monitorizare;
 • întocmirea rapoartelor semestriale.

Sarcinile coordonatorului de monitorizare sunt de a aproba rapoartele vizitelor de monitorizare elaborate de expertii monitorizare, de a centraliza rapoartele expertilor monitorizare, de întocmi rapoartele generale de monitorizare.

Vor fi selectați 4 experti monitorizare, câte un expert monitorizare pentru fiecare din cele 4 orase București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, precum și un Coordonator monitorizare. Aceștia vor avea statut de angajaţi ai SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL cu contract de muncă cu timp parţial.

Criterii de selecţie:

La selecţia pentru ocuparea postului de expert monitorizare pot candida persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • competenţe de utilizare a computerului (Windows 2000/XP; Office 2000XP – Power Point, Word, Excel, Internet Explorer); 
 • excelente capacităţi de comunicare, de analiză şi inovaţie, precum şi aptitudini pentru lucrul în echipă;
 • experienţă de 3 ani în proiecte;

La selecţia pentru ocuparea postului de coordonator monitorizare pot candida persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • experiență în monitorizare/evaluare de proiecte educaționale minim 3 ani;
 • experienta generală minim 5 ani;
 • competenţe de utilizare a computerului (Windows 2000/XP; Office 2000XP – Power Point, Word, Excel, Internet Explorer); 
 • excelente capacităţi de comunicare, de analiză şi inovaţie, precum şi aptitudini pentru lucrul în echipă;

Dosarele de candidatură vor cuprinde:

 • scrisoare de intenţie;
 • curriculum vitae în format european (cu fotografie și toate datele de contact: adresa de e-mail, telefon, etc);
 • copie după buletin / carte de identitate;
 • copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie după actele de studii (diplome, certificate de absolvire, etc.);
 • copie după cartea de muncă sau alte documente / adeverinţe / scrisori de recomandare care să dovedească experienţa profesională specifica postului și orice alte documente doveditoare ale activităţii specifice monitorizării;

Termenul limită de depunere a dosarelor este  12 martie 2012.

Persoanele interesate să participe la selecţie sunt rugate să trimită dosarele de candidatură la sediul SC Consultanta Profesionala si Recrutare de Personal SRL, Constanta, Incinta Port, camin Poarta II, camera 26, pana la data de 12 martie 2012, ora 14.00.

Selecţia pentru posturile de expert monitorizare și a coordonatorului monitorizare se va realiza prin evaluarea CV si a relevantei documentelor atasate, precum si a scrisorii de intenţie.

O persoană poate depune dosarul de candidatură pentru o singură poziție.

Rezultatele procesului de selecție vor fi postate pe site-ul www.cprp.ro, cel tarziu in data de 23 martie 2012.