Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Inovatie si Performanta in Dezvoltarea Profesionala a Cadrelor Didactice din Mediul Urban
POSDRU/87/1.3/S/63122

Film educational: 1. CALITATE IN EDUCATIE | 2. CERCETARE-ACTIUNE IN EDUCATIE

Lista școlilor desemnate Centre de Excelență pentru Dezvoltarea în Carieră
30.04.2013

Ca urmare a competiției organizată în conformitate cu metodologia aprobată cu numărul 2257/19.03.2013 în vederea desemnării Centrelor de excelență în dezvoltarea carierei, pe baza candidaturilor depuse, următoarele școli au fost selectate:

Se remarcă prezența în lista de mai jos a Școlii nr 30 din Timișoara, care deși nu se încadrează în lista școlilor implicate în proiect, a depus o ofertă competitivă.

Pe parcursul derulării proiectului, Școala nr 30 va primi asistență în organizarea și prestarea serviciilor pentru care și-a exprimat opțiunea în formularul depus.

Nr. crt

Municipiul

Denumirea unitatii școlare

1

Bucuresti

Scoala cu cls. I-VIII nr. 24

2

Bucuresti

Scoala cu cls. I-VIII nr. 197

3

Bucuresti

Liceul teoretic "Tudor Vladimirescu"

4

Bucuresti

Scoala cu cls. I-VIII nr. 66

5

Bucuresti

Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

6

Bucuresti

Scoala cu cls. I-VIII nr.12 "Herastrau"

7

Bucuresti

Scoala cu cls. I-VIII nr. 70

8

Bucuresti

Colegiul economic "Virgil Madgearu"

9

Bucuresti

Scoala cu cls. I-VIII nr. 146 "I. G. Duca"

10

Bucuresti

Scoala cu cls. I-VIII nr. 190 "Marcela Penes'

11

Bucuresti

Scoala cu cls. I-VIII nr. 110 "George Toparceanu"

12

Bucuresti

Scoala cu cls. I-VIII nr. 205

13

Cluj

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

14

Cluj

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"

15

Cluj

Colegiul National "George Cosbuc"

16

Cluj

Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

17

Cluj

Scoala cu cls. I-VIII "Ion Agarbiceanu"

18

Cluj

Liceul de muzica "Sigismund Toduta"

19

Cluj

Grup Scolar "Aurel Vlaicu"

20

Cluj

Scoala cu cls. I-VIII "Nicolae Iorga"

21

Iasi

Colegiul Economic Administrativ

22

Iasi

Scoala "Ion Ghica"

23

Iasi

Scoala "Vasile Conta"

24

Iasi

Scoala "Bogdan Petriceicu Hasdeu"

25

Iasi

Scoala "George Calinescu"

26

Iasi

Colegiul Tehnic de Electronica si Telecomunicatii

27

Iasi

Grup Scolar „Constantin Brancusi ” Iasi

28

Iasi

Grup Scolar Nicolina

29

Iasi

Grup Scolar "Radu Cernatescu"

30

Iasi

Scoala "Dimitrie A. Sturza"

31

Timisoara

Colegiul Tehnic Electrotimis

32

Timisoara

Scoala cu cls. I-VIII nr. 25

33

Timisoara

Scoala cu cls. I-VIII nr. 7 "Sf. Maria"

34

Timisoara

Colegiul National Banatean 

35

Timisoara

Scoala cu cls. I-VIII nr. 18

36

Timisoara

Liceul "Grigore Moisil"

37

Timisoara

Liceul teoretic "Nikolaus Lenau"

38

Timisoara

Colegiul Tehnic "Emanuil Ungureanu"

39

Timisoara

Scoala nr.30

 

ANUNŢ DE SELECŢIE FORMATOR-MENTOR
27.08.2012

SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea postului de formator-mentor în cadrul Proiectului Inovație și performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban, cofinanţat din Fondul Social European prin POS-DRU.

Proiectul Inovație și performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urbaneste implementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă în parteneriat cu SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL, SC Millenium Design Group SRL și  SC C&T Strategic Business Partners SRL şi are o durată de 36 de luni, începând din 2 decembrie 2010. Principalul obiectiv al Proiectului este de a dezvolta și de a implementa un program complex, standardizat de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din centrele urbane mari, program care să includă activități de formare profesională, mentorat, cercetare-dezvoltare, dezbateri, ateliere de lucru, reflecție asupra carierei, evaluarea cadrelor didactice. Proiectul își propune, de asemenea, să creeze la nivel de capitale de județ Centre de Dezvoltare a Carierei în Educație (CDCE) în cadrul școlilor selectate în proiect care să devină instituții resursă certificate pentru celelalte școli la nivel local.
Proiectul este implementat la nivelul a 4 dintre marile centre urbane ale Romaniei (București, Cluj, Iași, Timișoara).  

Conform Proiectului, sarcinile formatorului-mentor sunt următoarele:

 • Elaborarea planificării activităţilor de mentorat pentru fiecare grupă de formare;
 • Realizarea unei analize a nevoilor de formare la nivelul fiecărei grupe formate din cadrul unităților școlare selectate, pentru stabilirea ţintelor de dezvoltare profesională care vor fi urmărite în timpul programului de mentorat şi pentru alegerea modulelor opţionale;
 • Livrarea programului de mentorat pentru fiecare şcoală şi pentru fiecare grup de cursanţi în concordanţă cu curriculum-ul şi cu modulele de formare specifice proiectului şi în acord cu planificarea aprobată;
 • Elaborarea rapoartelor periodice de progres;
 • Întocmirea documentelor care atestă parcurgerea programului de formare de către cursanți

Prezenta selecţie are loc pentru municipiul Cluj-Napoca. Formatorul -mentor va acţiona în orașul mai sus menționat şi va avea statut de angajat al SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL cu contract de muncă cu timp parţial.

 

Criterii de selecţie:

La selecţia pentru ocuparea postului de formator-mentor pot candida persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • cadru didactic, cu experienţă la catedră;
 • competenţe de utilizare a computerului (Windows 2000/XP; Office 2000XP – Power Point, Word, Excel, Internet Explorer);
 • experienţă ca mentor şi/sau formator demonstrată în alte proiecte de dezvoltare profesională a cadrelor didactice; 
 • excelente capacităţi de comunicare, de analiză şi inovaţie, precum şi aptitudini pentru lucrul în echipă.

 

Dosarele de candidatură vor cuprinde:

 • scrisoare de intenţie;
 • curriculum vitae în format european (cu fotografie si toate datele de contact: adresa de e-mail, telefon, etc);
 • copie după buletin / carte de identitate;
 • copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie după actele de studii (diplome, certificate de absolvire, etc.);
 • lista  cursurilor de formare urmate în calitate de formabil şi susţinute în calitate de formator;
 • copie după cartea de muncă sau alte documente / adeverinţe / scrisori de recomandare care să dovedească experienţa profesională specifica postului  și orice alte documente doveditoare ale activităţii de mentor sau formator;

 

Termenul limită de depunere a dosarelor este 7 septembrie 2012.

Persoanele care doresc să participe la selecţie sunt rugate să-şi trimită dosarele de candidatură în format electronic la adresa: selectie@cprp.ro.

 

Rezultat selectie experti pe termen scurt – autori/integratori/coordonatori de module de formare pentru cadrele didactice
27.04.2011

Ca urmare a procesului de selectie pentru recrutare de experți pe termen scurt – autori/integratori/coordonatori de module de formare pentru cadrele didactice conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a selecţiei experţilor pe termen scurt / autori de module de formare aprobata cu nr. 24/ 04.04.2011 în cadrul proiectului „Inovaţie şi performanţă în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban” - ID 63122, comisia de selectie, constituită conform deciziei nr. 25/ 07.04.2011, reprezentantului legal al S.C. CPRP SRL, comunică rezultatul selecției de experți pe termen scurt – autori/integratori/coordonatori de module de formare pentru cadrele didactice:

Nr crt

Nume si prenume

 

Punctaj obținut

Rezultat final

1

Capita Carol

5 p

Admis

2

Capita Laura Elena

5p

Admis

3

Dogaru Mariana

5p

Admis

4

Nedelcu Anca

5p

Admis

5

Neicu Costel Daniel

5p

Admis

6

Nicolae Irinela

5p

Admis

7

Pop Viorica Livia

5p

Admis

8

Tirca Anca Iuliana

5p

Admis

9

Dumitru Adriana

5p

Admis

10

Melnic Diana

5p

Admis

11

Mihaescu Mirela

5p

Admis

12

 

Noveanu Gabriela Nausica

5p

Admis

13

Gunesch Laura Daniela

5p

Admis

14

Juganaru Horatiu

5p

Admis

15

Macri Cecilia Veronica

5p

Admis

16

Petcu Cristian Silviu

5p

Admis

17

Petrescu Lenuta Daniela

5p

Admis

18

Trocaru Sorin

5p

Admis

 

Expertii selectati vor încheia cu SC CPRP SRL Contract de prestări servicii.

Alocarea experților selectați pentru elaborarea modulelor de formare, precum și calitatea de autori/coordonatori/integratori se vor realiza în cadrul ședinței de negociere la care candidații admiși vor fi invitați înainte de semnarea contractului de prestări servicii.

Eventualele contestații se transmit pe mail la adresa, muselectie@cprp.ro  ca si documente pdf cu semnătură olografă.

Termen de contestație: 28.04.2011, ora 14.00

Afișat azi, 27.04.2011, ora 13.30

Reprezentant legal,

Paloma Petrescu

Anunt selectie experti monitorizare
27.02.2012

SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea posturilor de expert monitorizare și coordonator monitorizare în cadrul Proiectului Inovație și performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban, cofinanţat din Fondul Social European prin POS-DRU.

Proiectul Inovație și performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urbaneste implementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă în parteneriat cu SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL, SC Millenium Design Group SRL și SC C&T Strategic Business Partners SRL şi are o durată de 36 de luni, începând cu 2 decembrie 2010. Principalul obiectiv al Proiectului este de a dezvolta si de a implementa un program complex, standardizat de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din centrele urbane mari, program care să includă activități de formare profesională, mentorat, cercetare-dezvoltare, dezbateri, ateliere de lucru, reflecție asupra carierei, evaluarea cadrelor didactice. Proiectul își propune, de asemenea, să creeze la nivel de capitale de județ Centre de Dezvoltare a Carierei în Educație (CDCE) în cadrul școlilor selectate în proiect care să devină instituții resursă certificate pentru celelalte școli la nivel local.

Proiectul este implementat la nivelul a 4 dintre marile centre urbane ale României (București, Cluj, Iași, Timișoara). Conform prevederilor Proiectului, sarcinile epertilor monitorizare vor fi următoarele:

 • realizarea de vizite periodice în unitățile de învățământ beneficiare ale programului de formare continuă;
 • aplicarea setului de instrumente de monitorizare beneficiarilor (cadrelor didactice) programului de formare continuă;
 • centralizarea, prelucrarea și analiza informațiilor colectate prin aplicarea instrumentelor de monitorizare și întocmirea rapoartelor de vizită de monitorizare;
 • întocmirea rapoartelor semestriale.

Sarcinile coordonatorului de monitorizare sunt de a aproba rapoartele vizitelor de monitorizare elaborate de expertii monitorizare, de a centraliza rapoartele expertilor monitorizare, de întocmi rapoartele generale de monitorizare.

Vor fi selectați 4 experti monitorizare, câte un expert monitorizare pentru fiecare din cele 4 orase București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, precum și un Coordonator monitorizare. Aceștia vor avea statut de angajaţi ai SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL cu contract de muncă cu timp parţial.

Criterii de selecţie:

La selecţia pentru ocuparea postului de expert monitorizare pot candida persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • competenţe de utilizare a computerului (Windows 2000/XP; Office 2000XP – Power Point, Word, Excel, Internet Explorer); 
 • excelente capacităţi de comunicare, de analiză şi inovaţie, precum şi aptitudini pentru lucrul în echipă;
 • experienţă de 3 ani în proiecte;

La selecţia pentru ocuparea postului de coordonator monitorizare pot candida persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • experiență în monitorizare/evaluare de proiecte educaționale minim 3 ani;
 • experienta generală minim 5 ani;
 • competenţe de utilizare a computerului (Windows 2000/XP; Office 2000XP – Power Point, Word, Excel, Internet Explorer); 
 • excelente capacităţi de comunicare, de analiză şi inovaţie, precum şi aptitudini pentru lucrul în echipă;

Dosarele de candidatură vor cuprinde:

 • scrisoare de intenţie;
 • curriculum vitae în format european (cu fotografie și toate datele de contact: adresa de e-mail, telefon, etc);
 • copie după buletin / carte de identitate;
 • copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie după actele de studii (diplome, certificate de absolvire, etc.);
 • copie după cartea de muncă sau alte documente / adeverinţe / scrisori de recomandare care să dovedească experienţa profesională specifica postului și orice alte documente doveditoare ale activităţii specifice monitorizării;

Termenul limită de depunere a dosarelor este  12 martie 2012.

Persoanele interesate să participe la selecţie sunt rugate să trimită dosarele de candidatură la sediul SC Consultanta Profesionala si Recrutare de Personal SRL, Constanta, Incinta Port, camin Poarta II, camera 26, pana la data de 12 martie 2012, ora 14.00.

Selecţia pentru posturile de expert monitorizare și a coordonatorului monitorizare se va realiza prin evaluarea CV si a relevantei documentelor atasate, precum si a scrisorii de intenţie.

O persoană poate depune dosarul de candidatură pentru o singură poziție.

Rezultatele procesului de selecție vor fi postate pe site-ul www.cprp.ro, cel tarziu in data de 23 martie 2012.

Rezultatele selectiei pentru membrii echipelor locale (coordonatori locali, consilieri cariera, formatori mentori) din cadrul proiectului „Inovaţie şi performanţă în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban“, ID 63122
25.07.2011

Rezultatele selectiei pentru membrii echipelor locale (coordonatori locali, consilieri cariera, formatori mentori) din cadrul proiectului „Inovaţie şi performanţă în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban“, ID 63122

REZULTATE

ANUNŢ DE SELECŢIE
21.12.2012

SC Consultanţă Profesională şi Recrutare de Personal SRL anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea a 4 posturi de expert local grup ţintă, câte unul pentru fiecare din cele 4 municipii: Bucureşti, Cluj-Napoca, laşi şi Timişoara.In cadrul Proiectului Inovaţie şi performanţă în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban, cofinanţat din Fondul Social European prin POS- DRU.

Proiectul Inovaţie şi performanţă în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban

este implementat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă în parteneriat cu SC Consultanţă Profesională şi Recrutare de Personal SRL, SC Millenium Design Group SRL şi SC C&T Strategic Business Partners SRL şi are o durată de 36 de luni, începând cu 2 decembrie 2010. Principalul obiectiv al Proiectului este de a dezvolta si de a implementa un program complex, standardizat de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din centrele urbane mari, program care să includă activităţi de formare profesională, mentorat, cercetare-dezvoltare, dezbateri, ateliere de lucru, reflecţie asupra carierei, evaluarea cadrelor didactice. Proiectul îşi propune, de asemenea, să creeze la nivel de capitale de judeţ Centre de Dezvoltare a Carierei în Educaţie (CDCE) în cadrul şcolilor selectate în proiect care să devină instituţii resursă certificate pentru celelalte şcoli la nivel local.

Proiectul este implementat la nivelul a 4 dintre marile centre urbane ale României (Bucureşti, Cluj, laşi, Timişoara).

Activităţile ce urmează a fi derulate de către experţii locali grup ţintă sunt următoarele:

a)    verificarea documentelor care atestă aparteneţa la grupul ţintă: dosarele personale ale cursanţilor, dosarele grupelor, dosarele de evaluare, conform listei de verificare;

b)    organizarea documentelor, cronologic si in funcţie de categoria documentului (documente personale ale cursanţilor, documente ale grupei, documente de evaluare grupă) in vederea scanarii electronice;

c)     identificarea unor lipsuri şi completarea documentelor existente (in situatia sesizării unor lipsuri, erori), respectiv solicitarea documentelor lipsă persoanelor responsabile şi comunicarea situaţiei/ situaţiilor respective către reprezentantul desemnat de Beneficiar;

a)    scanarea electronică a documentelor verificate;

b)    definirea folderelor in vederea transpunerii fişierelor create/scanate;

c)     ierarhizarea si organizarea folderelor in vederea identificării facile a documentelor si minimizării timpului de regăsire;

d)    transpunerea fişierelor scanate in folderele create;

e)    opisarea documentelor scanate;

f)     îndosarierea, definirea, opisarea documentelor pe suport de hârtie.

Cei patru experţi locali grup ţintă vor încheia cu SC Consultanţă Profesională şi Recrutare de Personal SRL contract de furnizarede servicii, conform Codului civil, pe o perioadă de maximum 6 luni, începând cu 14 ianuarie 2013.

Criterii de selecţie:

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • experienţă în proiecte destinate dezvoltării profesionale;
 • studii superioare;
  • competenţe de utilizare a computerului (Windows 2000/XP; Office 2000XP - Power Point, Word, Excel, Internet Explorer);
  • excelente capacităţi de comunicare, de analiză şi inovaţie, precum şi aptitudini pentru lucrul în echipă;
 • spirit organizatoric privind gestiunea documentelor şi relaţionare ierarhică şi colegială.

Dosarele de candidatură vor cuprinde:

 • scrisoare de intenţie;
 • curriculum vitae în format european (cu toate datele de contact: adresa de e-mail, telefon, etc);
 • copie după buletin / carte de identitate;
 • copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie după actele de studii (diplome, certificate de absolvire, etc.);
 • copie după cartea de muncă sau alte documente / adeverinţe / scrisori de recomandare care să dovedească experienţa în proiecte de dezvoltare profesională.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 28.12.2012

Persoanele interesate să participe la selecţie sunt rugate să trimită dosarele de candidatură la sediul SC Consultanta Profesionala si Recrutare de Personal SRL, Constanta, Incinta Port, cămin Poarta II, camera 26, pana la data de 28.12.2012, ora 14:00.

Selecţia pentru posturile de experţi locali grup ţintă se va realiza prin evaluarea CV si a relevantei documentelor ataşate, precum si a scrisorii de intenţie.

Rezultatele procesului de selecţie vor fi postate pe site-ul www.cprp.ro, cel târziu in data de 09.01.2013.

Descarca PDF

Anunt pentru selecția Centrelor de dezvoltare a carierei în educație
20.03.2013

S-a declanșat selecția școlilor din proiect care vor fi desemnate Centre de dezvoltare a carierei în educație.

Găsiți la secțiunea Centre de dezvoltare a carierei in educatie de pe pagina proiectului “Inovație și performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban” informațiile  necesare.

Așteptam la adresa cariera@cprp.ro fișele de înscriere, până la 30 martie 2013.

Pentru orice informații suplimentare adresați-vă echipei CPRP pe adresa de mail cariera@cprp.ro sau la telefon 0341/710101., Genica Cristea referent tehnic.

Succes.

Servicii de cazare, hrana, inchiriere sali de lucru si echipamentele necesare desfasurarii activitatii de formare initiala a mentorilor
16.11.2011

SC Consultanță Profesională și Recrutare Personal SRL în calitate de partener în cadrul proiectului “Inovație și performanță în dezvoltarea cadrelor didactice din mediul urban” ID 63122 invită operatorii economici interesaţi să depună o ofertă pentru achiziţia de „Servicii de cazare, hrană, închiriere săli de lucru și echipamentele necesare desfășurării activității de formare initială a mentorilor”.

Surse de finanţare: 79% din valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordată din Fondul Social European și 21% din contribuția eligibilă a Beneficiarului.

SC Consultanță Profesională și Recrutare Personal SRL, în calitate de partener în cadrul proiectului, lansează procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei, în conformitate cu OUG nr.34/2006 si cu cerinţele instructiunii nr.26 a AM POSDRU, pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din Fondul Social European şi din fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art.9 lit.c1 din aceeaşi ordonanţă..

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de „Servicii de cazare, hrană, închiriere săli de lucru și echipamentele necesare desfășurării activității de formare inițiale a mentorilor” în cadrul proiectului „Inovație și performanță în dezvoltarea profesională a a cadrelor didactice din mediul urban” ID 63122, finanțat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

În perioada 26 – 30 noiembrie 2011, se va desfăşura sesiunea de formare inițială a mentorilor–formatori la care vor lua parte un număr aproximativ de 40 de persoane. Sesiunea de formare se va desfăşura în județul Prahova sau în județul Brașov. Pentru realizarea sesiunii de formare se vor presta urmatoarele servicii:

 1. Servicii de cazare în regim single pentru 40 de persoane conform cerințelor de mai jos:
 • Număr de nopți de cazare în regim de single: 4 nopți;
 • Perioadă cazare: 26 – 30 noiembrie 2011;
 • Hotelul trebuie să se încadreze la categoria 3 stele;
 1. Servicii hrană și pauză de cafea conform cerințelor de mai jos:
 • Număr total dejunuri: 5;
 • Număr total cine: 4;
 • Număr total pauze de cafea: 8
 • Menu-uri indicative

Notă: Micul dejun trebuie să fie inclus în prețul de cazare.

 1. Servicii de inchiriere minimum o sala de curs, dotata cu urmatoarele echipamente:
 • Videoproiector;
 • Flipchart, markere, foi flipchart;
 • Laptop;
 • Sonorizare;
 • Posibilitate amplasare banner roll-up.

Cerinţele impuse prin specificaţiile tehnice sunt minimale.

 

Cod CPV: 55120000-7 (Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel).

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut. Valoarea estimată a serviciilor este de 60.000 lei, fără TVA.

Modalitatea de obţinere a documentației: la adresa web http://www.cprp.ro/ipdpcdnu/anunturi.html.

Termenul limită de depune a ofertelor: 21.11.2011 (nu mai mic de 5 zile calendaristice de la publicarea anuntului), ora 11.00 (ora locală). Ofertele vor fi depuse, prin e-mail sau la sediul achizitorului, la adresele de mai jos. Orice oferta primită după termenul limită de depunere sau la o altă adrese decât cele indicate mai jos nu va fi evaluată de achizitor, aceasta fiind păstrată la sediul achizitorului, nedeschise.

Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii de luni - vineri între orele 10.00 – 16.30 (ora locală) cu excepţia sărbătorilor legale la adresa de mai jos:

Contact: Liviu Constandache – Coordonator proiect

SC Consultanță Profesională și Recrutare Personal SRL SRL

Adresă: Piața Ovidiu,  nr. 11, bl. A, sc. A, ap. 7, Constanța, jud. Constanța

E-mail: liviu.constandache@cprp.ro

Selectie mentori, consilieri de cariera si coordonatori locali
15.05.2011

SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea posturilor de mentori și consilieri de carieră în cadrul Proiectului Inovație și performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban, cofinanţat din Fondul Social European prin POS-DRU.

 

Proiectul Inovație și performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urbaneste implementat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă în parteneriat cu SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL, SC Millenium Design Group SRL și  SC C&T Strategic Business Partners SRL şi are o durată de 36 de luni, începând cu 2 decembrie 2010. Principalul obiectiv al Proiectului este de a dezvolta si de a implementa un program complex, standardizat de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice din centrele urbane mari, program care sa includa activitati de formare profesionala, mentorat, cercetare-dezvoltare, dezbateri, ateliere de lucru, reflectie asupra carierei, evaluarea cadrelor didactice. Proiectul isi propune, de asemenea, sa creeze la nivel de capitale de judet Centre de Dezvoltare a Carierei în Educație (CDCE) în cadrul școlilor selectate în proiect care să devină instituții resursă certificate pentru celelalte școli la nivel local.

Proiectul va fi implementat la nivelul a 4 dintre marile centre urbane ale Romaniei (București, Cluj, Iași, Timișoara).   Conform Proiectului, sarcinile mentorilor vor fi următoarele:

 • Elaborarea planificării pe termen lung pentru fiecare unitate de învățământ din proiect în programul de mentorat;
 • Elaborarea planificării pe termen scurt (semestrială) a activităţilor de mentorat la nivelul unităţilor şcolare care le-au fost repartizate, astfel încât să respecte secvenţialitatea şi durata programului pentru fiecare grup de cursanţi;
 • Realizarea unei analize de nevoi de formare la nivelul fiecărie şcoli şi acordarea de sprijin cursanţilor pentru stabilirea ţintelor de dezvoltare profesională care vor fi urmărite în timpul programului de mentorat şi pentru alegerea modulelor opţionale;
 • Livrarea programului de mentorat pentru fiecare şcoală şi pentru fiecare grup de cursanţi în concordanţă cu curriculum-ul şi cu modulele de formare specifice proiectului şi în acord cu planificarea aprobată;
 • Elaborarea rapoartelor periodice

Prezenta selecţia are loc pentru orașele București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara Mentorii și consilierii de carieră vor acţiona în orașele mai sus menționate şi vor avea statut de angajaţi ai SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL cu contract de muncă cu timp parţial. Un candidat își poate depune dosarul pentru o singură poziție.

 

Criterii de selecţie:

La selecţia pentru ocuparea postului de mentor, de consilier de carieră și de coordonator echipă locală pot candida persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • cadru didactic, cu experienţă la catedră;
 • competenţe de utilizare a computerului (Windows 2000/XP; Office 2000XP – Power Point, Word, Excel, Internet Explorer);
 • experienţă ca mentor şi/sau formator demonstrată în alte proiecte de dezvoltare profesională a cadrelor didactice; 
 • excelente capacităţi de comunicare, de analiză şi inovaţie, precum şi aptitudini pentru lucrul în echipă;
 • pentru poziţia de coordonator echipă locală: experienţă demonstrată de managementul echipelor de minim 3 ani şi calităţi de lider
 • pentru poziţia de consilier de carieră: experienţă demonstrată în proiecte de consiliere a carierei, participare în proiecte care vizează consilierea adulţilor

 

Dosarele de candidatură vor cuprinde:

 • scrisoare de intenţie;
 • curriculum vitae in format european (cu fotografie si toate datele de contact: adresa de e-mail, telefon, etc);
 • copie după buletin / carte de identitate;
 • copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie după actele de studii (diplome, certificate de absolvire, etc.);
 • lista  cursurilor de formare urmate în calitate de formabil şi susţinute în calitate de formator;
 • copie după cartea de muncă sau alte documente / adeverinţe / scrisori de recomandare care să dovedească experienţa profesională specifica postului  și orice alte documente doveditoare ale activităţii de mentor sau formator;

 

Termenul limită de depunere a dosarelor este 30 iunie 2011

Persoanele care doresc să participe la selecţie sunt rugate să-şi trimită dosarele de candidatură în format electronic la adresa: selectie@cprp.ro,

 

ANUNŢ DE SELECŢIE
12.08.2013

SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL anunţă organizarea selecţiei pentru ocuparea a 4 posturi de expert local grup țintă, câte unul pentru fiecare din cele 4 municipii: București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, in cadrul Proiectului Inovație și performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban, cofinanţat din Fondul Social European prin POS-DRU. 

Proiectul Inovație și performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urbaneste implementat de Ministerul Educaţiei Naționale prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă în parteneriat cu SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL, SC Millenium Design Group SRL și SC C&T Strategic Business Partners SRL şi are o durată de 36 de luni, începând cu 2 decembrie 2010. Principalul obiectiv al Proiectului este de a dezvolta si de a implementa un program complex, standardizat de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din centrele urbane mari, program care să includă activități de formare profesională, mentorat, cercetare-dezvoltare, dezbateri, ateliere de lucru, reflecție asupra carierei, evaluarea cadrelor didactice. Proiectul își propune, de asemenea, să creeze la nivel de capitale de județ Centre de Dezvoltare a Carierei în Educație (CDCE) în cadrul școlilor selectate în proiect care să devină instituții resursă certificate pentru celelalte școli la nivel local.

Proiectul este implementat la nivelul a 4 dintre marile centre urbane ale României (București, Cluj, Iași, Timișoara).

Activitățile ce urmează a fi derulate de către experții locali grup țintă sunt următoarele:

a)     verificarea documentelor care atestă aparteneța la grupul țintă: dosarele personale ale cursanților, dosarele grupelor, dosarele de evaluare, conform listei de verificare;

b)     organizarea documentelor, cronologic si in functie de categoria documentului (documente personale ale cursanților, documente ale grupei, documente de evaluare grupă) in vederea scanarii electronice;

c)      identificarea unor lipsuri și completarea documentelor existente (in situatia sesizarii unor lipsuri, erori), respectiv solicitarea documentelor lipsă persoanelor responsabile și comunicarea situației/ situațiilor respective către reprezentantul desemnat de Beneficiar;

d)     scanarea electronică a documentelor verificate;

e)     definirea folderelor in vederea transpunerii fișierelor create/scanate;

f)      ierarhizarea si organizarea folderelor in vederea identificării facile a documentelor si minimizarii timpului de regasire;

g)     transpunerea fisierelor scanate in folderele create;

h)     opisarea documentelor scanate;

i)       îndosarierea, definirea, opisarea documentelor pe suport de hârtie.

Cei patru experți locali grup țintă vor încheia cu SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL contract de furnizare de servicii, conform Codului civil, pe o perioadă de maximum 3 luni, începând cu 02.09.2013.

Criterii de selecţie:

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • experienţă în proiecte destinate dezvoltării profesionale
 • experienţă în activităţi de management al documentelor şi lucrul cu baze de date;
 • studii superioare;
 • competenţe de utilizare a computerului (Windows 2000/XP; Office 2000XP – Power Point, Word, Excel, Internet Explorer); 
 • excelente capacităţi de comunicare, de analiză şi inovaţie, precum şi aptitudini pentru lucrul în echipă;
 • spirit organizatoric privind gestiunea documentelor și relaționare ierarhică și colegială.

Dosarele de candidatură vor cuprinde:

 • scrisoare de intenţie;
 • curriculum vitae în format european (cu toate datele de contact: adresa de e-mail, telefon, etc);
 • copie după buletin / carte de identitate;
 • copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • copie după actele de studii (diplome, certificate de absolvire, etc.);
 • copie după cartea de muncă sau alte documente / adeverinţe / scrisori de recomandare care să dovedească experienţa în proiecte de dezvoltare  profesională.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 20.08.2013

Persoanele interesate să participe la selecţie sunt rugate să trimită dosarele de candidatură la sediul SC Consultanta Profesionala si Recrutare de Personal SRL, Constanta, Incinta Port, camin Poarta II, camera 26, pana la data de 20.08.2013, ora 14:00.

Selecţia pentru posturile de experți locali grup țintă se va realiza prin evaluarea CV si a relevantei documentelor atasate, precum si a scrisorii de intenţie.

Rezultatele procesului de selecție vor fi postate pe site-ul www.cprp.ro, cel tarziu in data de 26.08.2013.