Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Inovatie si Performanta in Dezvoltarea Profesionala a Cadrelor Didactice din Mediul Urban
POSDRU/87/1.3/S/63122

Film educational: 1. CALITATE IN EDUCATIE | 2. CERCETARE-ACTIUNE IN EDUCATIE

Context

Relevanta proiectului este sustinuta de raportarea sa la politicile UE reflectate in Programul Educatie si Formare 2010 (2004) elaborat de Consiliul Europei si Comisia Europeana in care profesorii si formatorii reprezinta cel mai important vector pentru dezvoltarea resurselor umane necesare unei societati bazate pe cunoastere si a unei economii durabile, dinamice si performante.

In august 2007, Comisia Europeana a prezentat un set de propuneri pentru imbunatatirea calitatii formarii cadrelor didactice in UE, propuneri care au raspuns la solicitarile formulate in 2004 in Raportul comun al Consiliului si al Comisiei privind progresul inregistrat in indeplinirea obiectivelor de la Lisabona in domeniile educatiei si instruirii, si anume dezvoltarea unei serii de principii comune la nivel European pentru imbunatatirea competentelor si calificarilor cadrelor didactice si instructorilor.

Un nivel ridicat de predare constituie o conditie preliminara pentru a asigura un sistem de educatie si de formare de inalta calitate, care reprezinta, la randul sau, un factor hotarator puternic pentru competitivitatea Europei pe termen lung, precum si pentru capacitatea acesteia de a crea mai multe locuri de munca si de a genera crestere.

Comisarul european pentru educatie, formare, tineret si cultura, Jan Figel declara ca un nivel mai bun de predare si de invatare este deosebit de important pentru competitivitatea UE pe termen lung, intrucat o forta de munca cu o inalta pregatire este o forta de munca mai eficienta. De asemenea se mentiona ca reusita reformelor in domeniul educatiei din statele membre depind direct de cadre didactice de o inalta calitate.

Cu toate acestea, dupa cum studiile o indica, la nivelul UE exista evolutii ingrijoratoare, majoritatea statelor membre raportand deficiente in ceea ce priveste competentele profesorilor si probleme in a actualiza aceste competente. Comisia Europeana arata ca adesea sistemele actuale de instruire si formare pentru cadrele didactice din statele membre nu reusesc sa ofere cadrelor didactice formarea necesara.

Se semnaleaza existenta unui nivel scazut de coordonare sistematica intre diversele elemente ale procesului, in special intre formarea profesionala initiala a cadrelor didactice si perioada ulterioara de integrare la serviciu, precum si intre instruirea la locul de munca si dezvoltarea profesionala.

Prezentul proiect raspunde in cea mai mare masura cerintelor formulate de catre CE:

a) asigurarea accesului tuturor cadrelor didactice la cunostintele, comportamentele si competentele pedagogice pe care acestia le solicita pentru a fi eficienti;

b) asigurarea coordonarii, coerentei si resurselor adecvate pentru formarea si dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice;

c)promovarea unei culturi a practicii reflexive si a cercetarii in randul cadrelor didactice;

d)promovarea statutului si recunoasterii profesiei de cadru didactic;

e) sprijinirea profesionalizarii invatamantului.

Documentele nationale de politica educationala care au determinat strategia de dezvoltare a cadrelor didactice prin proiect sunt: Programul National de Reforme (2007-2010), Planul National de Dezvoltare (2007-2013), Strategia de postaderare (2007-2013) MECI (ianuarie 2007); Strategia descentralizarii invatamantului romanesc adoptata prin Memorandum de Guvernul Romaniei in 2005 si actualizata in 2007; Romania Educatiei, Romania Cercetarii.

Raportul Comisiei prezidentiale pentru analiza si elaborarea politicilor din domeniul educatiei si cercetarii (2007); Pactul National pentru Educatie (2008), proiectele de legi ale MECI. Formatul programului de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice va incorpora principiile si exigentele acestor strategii care „incurajeaza crearea, in sistemul de educatie si formare, a unei culturi care sa promoveze dezvoltarea competentelor, sa racordeze oferta educationala la cerintele mediului socio-economic”(Strategia de postaderare, MECI).

Pentru conturarea proiectului, orientarile strategice din domeniul educatiei au fost coroborate cu nevoile concrete ale grupului tinta si cu oferta realizabila la acest moment in Romania.

Grupul tinta vizat in proiect este constituit din cadre didactice din mediul urban din scoli generale, licee si colegii tehnologice, licee si colegii teoretice.

Nevoile si problemele grupului tinta la care acest proiect isi propune sa raspunda printr-un program standardizat sunt: dezvoltarea de competente si abilitati transversale care sa poata fi folosite in contextul practicii didactice curente, mentorare in dezvoltarea proiectelor individuale, consiliere de cariera, evaluarea activitatii didactice in context nestresant (peer-review), organizare de ateliere si dezbateri pentru incurajarea excelentei in cariera didactica, eliminarea diferentelor de acces la oportunitati de cariera si motivatie dintre profesorii din scolile de elita si cei din scolile “de cartier” prin infiintarea Centrelor de Dezvoltare a Carierei in Educatie.