Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Inovatie si Performanta in Dezvoltarea Profesionala a Cadrelor Didactice din Mediul Urban
POSDRU/87/1.3/S/63122

Film educational: 1. CALITATE IN EDUCATIE | 2. CERCETARE-ACTIUNE IN EDUCATIE

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta si de a implementa un program complex, standardizat de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice din centrele urbane mari, program care sa includa activitati de formare profesionala, mentorat, cercetare-dezvoltare, dezbateri, ateliere de lucru, reflectie asupra carierei, evaluarea cadrelor didactice.

Proiectul isi propune, de asemenea, sa creeze la nivel de capitale de judet Centre de Dezvoltare a Carierei in Educatie (CDCE) in cadrul scolilor selectate in proiect care sa devina institutii resursa certificate pentru celelalte scoli la nivel local.

Proiectul va fi implementat la nivelul a 4 dintre marile centre urbane ale Romaniei (Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara).

Obiectivul specific al proiectului este acela de a valida un nou model de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice, adaptat nevoilor specifice ale acestora si nevoii sistemice de a imbunatati status-ul profesiunii didactice si de a creste atractivitatea carierei didactice.

Proiectul urmareste:

- Dezvoltarea capacitatii institutionale a unitatilor de invatamant incluse in proiect de a gestiona programe permanente de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice centrate pe nevoile de dezvoltare ale elevilor, cadrelor didactice cat si pe nevoile specifice comunitatii locale, in acord cu standardele nationale de calitate;

- Sprijinirea cadrelor didactice in dobandirea unei autonomii mai mari in managementul propriei dezvoltari profesionale, precum si structurarea unor competente autoreflexive care sa se constituie in modele de excelenta in dezvoltarea carierei, modele care vor fi diseminate la nivel local si regional;

- Promovarea de care beneficiarii directi ai proiectului (cadre didactice) a unui proces de invatare centrat pe valorile democratiei, nediscriminarii, diversitatii si respectului pentru valorile celuilalt, implicarii active in viata comunitatii;

- Structurarea unor competente profesionale ale cadrelor didactice care sa permita formarea la elevi a unor capacitati de invatare de-a lungul intregii vieti, precum si de integrare sociala armonioasa, inclusiv sporirea sanselor de a urma parcursuri de invatare ulterioare care sa le faciliteze gasirea unui loc de munca intr-o piata a muncii moderna;

- Constituirea unei retele complexe de comunicare si a unei comunitati de practici permanente intre beneficiarii proiectului (atat la nivel institutional cat si la nivel individual) in masura sa asigure dinamica actiunilor si diseminarea experientelor.